Return to Article Details Về phương trình dao động của vỏ mỏng Download Download PDF