Return to Article Details Giải gần đúng một bài toán thẩm trong môi trường nhiều lớp bằng phương pháp trực Download Download PDF