Bài toán ổn định ngoài giới hạn đàn hồi của bản và vỏ mỏng theo lý thuyết quá trình biến dạng đàn dẻo

Authors

  • Dao Huy Bich

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7136/10361

Abstract

None

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

30-06-1986

How to Cite

Bich, D. H. (1986). Bài toán ổn định ngoài giới hạn đàn hồi của bản và vỏ mỏng theo lý thuyết quá trình biến dạng đàn dẻo. Vietnam Journal of Mechanics, 8(2), 1–5. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10361

Issue

Section

Research Paper

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>