Vol. 8 No. 2 (1986)

Published: 30-06-1986

Research Article

 • Bài toán ổn định ngoài giới hạn đàn hồi của bản và vỏ mỏng theo lý thuyết quá trình biến dạng đàn dẻo
  Dao Huy Bich
  1-5

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10361
 • On a theorem of shakedown theory
  Nguyen Van Pho
  13-20

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10362
 • Dynamic analysis of complex spacial frame systems by the finite element method
  Nguyen Ngoc Ve
  21-26

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10363
 • Sóng LAMB trong lớp vật liệu có biến dạng ban đầu thuần nhất
  Pham Chi Vinh
  27-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10364