Ảnh hưởng của quá trình đặt tải phức tạp trong bài toán ổn định ngoài giới hạn đàn hồi của bản vỏ

Dao Huy Bich
Author affiliations

Authors

  • Dao Huy Bich

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7136/10300

Abstract

None

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

30-09-1989

Issue

Section

Research Article

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>