Ảnh hưởng của quá trình đặt tải phức tạp trong bài toán ổn định ngoài giới hạn đàn hồi của bản vỏ

Authors

  • Dao Huy Bich

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7136/10300

Abstract

None

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

30-09-1989

How to Cite

Bich, D. H. (1989). Ảnh hưởng của quá trình đặt tải phức tạp trong bài toán ổn định ngoài giới hạn đàn hồi của bản vỏ. Vietnam Journal of Mechanics, 11(3), 1–7. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10300

Issue

Section

Research Paper

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>