Return to Article Details Kết quả hiệu chuẩn và xác định hệ số khuếch đại của thiết bị ghi địa chấn tại các trạm địa chấn Việt Nam Download Download PDF