GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP QUY TRÌNH XÁC LẬP, PHÂN VÙNG GIỚI HẠN TRƯỢT LỞ Ở SƯỜN DỐC CẤU TẠO TỪ ĐẤT ĐÁ KHÔNG ĐỒNG NHẤT DỌC ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÙNG MIỀN NÚI

Nguyễn Đức Lý, Nguyễn Thanh, Lê Thị Thúy Hiên
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Đức Lý Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
  • Nguyễn Thanh Trường Đại học Huế
  • Lê Thị Thúy Hiên Trường Đại học Hồng Đức

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/346

Abstract

Processes for identification and zoning of landslide stability for lithologically heterogenous slopes along rural mountainous roads

Landslide on slopes and talus (here after namely as slope) is a sophisticated geohazard which adversely affects all the aspects of socio-economic, environmental and livelihood development. In order to mitigate possible damages, the identification and zoning of landslide stability for lithologically heterogenous slopes in moutainous areas is of significant
importance.
In this paper, we would like to introduce the latest method on identification and zoning of landslide stability for lithologically heterogenous slopes in moutainous roads.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

26-12-2011

How to Cite

Lý, N. Đức, Thanh, N., & Hiên, L. T. T. (2011). GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP QUY TRÌNH XÁC LẬP, PHÂN VÙNG GIỚI HẠN TRƯỢT LỞ Ở SƯỜN DỐC CẤU TẠO TỪ ĐẤT ĐÁ KHÔNG ĐỒNG NHẤT DỌC ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÙNG MIỀN NÚI. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), 386–392. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/346

Issue

Section

Articles