Chỉ tiêu "nhiệt lượng giới hạn" và sự lựa chọn mục đích khai thác mỏ than bùn

Nhâm Văn Toán, Lại Kim Bảng
Author affiliations

Authors

  • Nhâm Văn Toán
  • Lại Kim Bảng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11477

Abstract

lndex of "Marginal thermal capacity" and the objective choice for exploiting peat mine

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Toán, N. V., & Bảng, L. K. (2004). Chỉ tiêu "nhiệt lượng giới hạn" và sự lựa chọn mục đích khai thác mỏ than bùn. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(2), 188–190. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11477

Issue

Section

Articles