Đặc điểm và sự phân bố của trầm tích đáy ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Lê Xuân Tài
Author affiliations

Authors

  • Lê Xuân Tài

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11373

Abstract

Some particulars and distribution of the top sediment in Tam Giang - Cau Hai lagoon system

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Tài, L. X. (2002). Đặc điểm và sự phân bố của trầm tích đáy ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(1), 10–15. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11373

Issue

Section

Articles