Các thành tạo siêu mafic đới Sông Hồng

Trần Trọng Hòa, Nguyễn Văn Thế, Trần Tuấn Anh, Phan Lưu Anh, Ngô Thị Phượng
Author affiliations

Authors

  • Trần Trọng Hòa
  • Nguyễn Văn Thế
  • Trần Tuấn Anh
  • Phan Lưu Anh
  • Ngô Thị Phượng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11243

Abstract

Ultramafic rocks in Red river shear zone

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Hòa, T. T., Thế, N. V., Anh, T. T., Anh, P. L., & Phượng, N. T. (2000). Các thành tạo siêu mafic đới Sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(3), 161–167. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11243

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>