THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HẢI PHÒNG

Authors

  • Đỗ Gia Khánh Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/1/907

Abstract

Công nghệ sản xuất trong ngành thủy sản sẽ có tác động quyết định đến mức độ ô nhiễm môi trường của quá trình sản xuất. Với phương pháp Atlas công nghệ, trong đó phân các yếu tố cấu thành công nghệ làm 4 phần: Phần kỹ thuật (T); Phần con người (H), phần thông tin (I) phần tổ chức (O), trong bài báo này, chúng tôi tập trung vào vấn đề đánh giá hiện trạng công nghệ phục vụ công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chế biến thủy hải sản Hải Phòng. Qua điều tra và đánh giá 15 doanh nghiệp, kết quả cụ thể như sau:

Về thành phần kỹ thuật: các doanh nghiệp đứng ở mức cao so với toàn Thành phố. Tính đồng bộ, thế hệ công nghệ, tình trạng thiết bị của ngành chế biến thủy sản đều đạt mức độ từ trung bình khá trở lên.

Về thành phần con người: khả năng tiếp thu công nghệ, khả năng vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến, đổi mới thiết bị, công nghệ đạt tỷ lệ ngang bằng ở mức khá giữa ngành chế biến thủy sản với toàn Thành phố, dao động từ 35 - 56%.

Về thành phần thông tin: ngành chế biến thủy sản chưa quan tâm nhiều đến việc áp dụng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất thông tin chưa tốt, nguồn gốc thông tin chưa đảm bảo, khả năng tìm kiếm, lưu trữ, cập nhật, trao đổi thông tin chưa cao.

Về thành phần tổ chức: khả năng tổ chức của ngành chế biến thủy sản là khá cao và có hiệu quả hơn mức bình quân chung của Thành phố.

Với hiện trạng công nghệ như trên, việc tác động vào các yếu tố cấu thành công nghệ để mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất cho bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp chế biến thủy sản của Hải Phòng cần được cân nhắc cho phù hợp, nhằm tạo ra tác động mang tính toàn diện và tổng thể. Trong đó, các giải pháp cần được ưu tiên hàng đầu là đầu tư đồng bộ cho thiết bị, hoàn thiện cơ sở vật chất và khả năng tiếp nhận, xử lý thông tin, nâng cao năng lực, khả năng tiếp nhận và sử dụng thiết bị của nguồn nhân lực.

 

Summary: Technology is the factor that gives significant effect to the level of environment pollution in aquatic product processing industry. Contributing to environmental protection, technological evaluation for the enterprises in the processing industry of Hai Phong city was made. Atlas of technology is the applied method with technology to be divided into 4 parts: Technique (T); Human being (H), Information (I); Organization (O). Of 15 investigated enterprises, evaluation results show that:

Technique (T): Technique of the enterprises is higher than other industries. About 70 - 85% of equipment of the enterprises are new and at high quality. The indicator of technical part of almost enterprises is above average.

Human being (H): capacity of technology receiving and equipment operating and improving of the labor of the enterprises is rather high. The indicator for human part of the enterprises accounts for 35 - 56%.

Information (I): Almost enterprise do not pay attention to applying information technology. The infrastructure of information technology is poor, the capacity for information approaching is weak. This made all of the enterprises lose a lot of oppotunities in competition.

Organization (O): The indicator for organization part of the enterprises is high. This contributes a great part to the successful of the processing industry of Hai Phong city.

With the above situation of technology, the needed measures for 4 parts of technology must be carefully considered to bring the highest effect of environmental protection. Of which, the priority measures are comprehensive investing for equipment, upgrading infrastructure system of informatics, enhancing capacity of information receiving and treating for the labor.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-12-31

How to Cite

Khánh, Đỗ G. (2012). THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HẢI PHÒNG. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 10(1), 67–80. https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/1/907

Issue

Section

Articles