ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG KÍCH THƯỚC LỚN TRÊN RẠN SAN HÔ VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH PHÚ YÊN

Hoàng Xuân Bền, Hứa Thái Tuyến
Author affiliations

Authors

  • Hoàng Xuân Bền Viện Hải dương học
  • Hứa Thái Tuyến Viện Hải dương học

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/4/934

Abstract

Kết quả nghiên cứu đã xác định được 97 loài thuộc 40 họ, trong đó ngành thân mềm (Mollusca) có số lượng nhiều nhất với 75 loài thuộc 16 họ, lớp Cầu gai (Echinoidea) 8 loài thuộc 4 họ, lớp Hải sâm 8 loài 3 họ. Thành phần loài ở đới sâu đều nhiều hơn so với đới nông. Các điểm có thành phần loài cao là hòn Yến, bãi Nam có cùng 40 loài, bãi Nồm 35 loài và hòn Dứa 34 loài. Chỉ số đa dạng cao nhất thuộc về hòn Yến, bãi Gò và thấp nhất thuộc về vũng La, bãi Phú. Mật độ trung bình của các nhóm Động vật không xương sống (ĐVCXS) kích thước lớn đạt giá trị 20,9 con/100 m2, mật độ này cao nhất tại hòn Nưa đạt giá trị 42 con/100 m2 và thấp nhất tại bãi Phú chỉ đạt 4,5 con/100 m2. Hầu hết các điểm nghiên cứu mật độ ở đới sâu đều cao hơn đới cạn, trung bình tương ứng là 25,4 con/100 m2 và 15,2 con/100 m2. Mật độ trung bình ĐVKXS trên rạn san hô tập trung vào nhóm Da gai 19,1 con/100 m2 chiếm tỉ lệ 91,1%. Kết quả cũng ghi nhận tại 3 dạng quần xã sinh vật đặc trưng cho ĐVKXS trên rạn san hô vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên, Quần xã A: ghi nhận tại ba điểm khảo sát là vũng La, bãi Phú và hòn Chùa. Quần xã B: ghi nhận ở các điểm khảo sát bãi Nồm, vịnh Hoà, bãi Nam, bãi Gò và hòn Nưa và Quần xã C ghi nhận tại hai điểm khảo sát là hòn Yến và Từ Nham.

Summary: The result is determined 97 taxa belonging to the 40 families. The Mollusc is greatest with 75 species and 16 families, Echinoderm and Holothurian contribute eight species and four families, eight species and three families respectively. The species composition of species at the depth transect line is higher than that at the shallow transect line. The species composition at some sites is high at Hon Yen and Bai Nam (40 species), Bai Nom (35 species) and Hon Dua (34 species). The diverse index is the highest at Hon Yen, Bai Go and the lowest at Vung La, Bai Phu. The average density of macro-invertebrates is valued 20.9 individual per 100 m2, the average density is the highest at Hon Nua with 42 individual per 100m2 and the lowest at Bai Phu with 4.5 individual per 100 m2. It is shown at all of the sites that the average density of macro-invertebrates at the depth transect is higher than that at the shallow transect with 25.4 individual per 100 m2 and 15.2 individual per 100 m2 respectively. The density of macro-invertebrates is focused on the Echinoderm group which 19.1 individual per 100 m2 (the ratio of 91.1%). The results are shown that the community of macro-invertebrates belongs to three structural groups in the coastal waters of Phu Yen province. The community A is recorded at Vung La, Bai Phu, and Hon Chua. The community B is determined at Bai Nom, Vinh Hoa, Bai Nam, Bai Go, and Hon Nua. The community C is defined at Hon Yen and Tu Nham.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

31-12-2012

How to Cite

Bền, H. X., & Tuyến, H. T. (2012). ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG KÍCH THƯỚC LỚN TRÊN RẠN SAN HÔ VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH PHÚ YÊN. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 10(4), 51–66. https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/4/934

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>