Some issues of geomorphology to serve coastal environmental management of Quang Nam province

Tran Van Binh, Le Dinh Mau, Vu Van Phai
Author affiliations

Authors

  • Tran Van Binh Journal of Marine Science and Technology
  • Le Dinh Mau
  • Vu Van Phai

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/4A/14599

Keywords:

Geomorphology, environment, erosion, coast, Quang Nam.

Abstract

This paper presents the results of studies on the coastal geomorphological processes, which have been happening, to serve the coastal environmental management of Quang Nam province. Research results show that the geomorphological process is mainly destruction or coastal erosion, which has been occurring in most of the shores formed by loose material. In particular, coastal erosion has occurred strongly on the beaches of Cua Dai ward (Hoi An), in the south of Cua Dai (Duy Xuyen) and the south of Cua Lo (Nui Thanh). On the other hand, using geomorphological research methods, in the study area, we have determined five different geomorphic units belonging to the nearshore seabed. Thus, the zonation is carried out for risk warning according to different levels of risk of geomorphological hazards. This can help managers get a general picture for planning as well as have a specific planning policy for each coastal region in the coastal strip of Quang Nam province.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

O. K., Leontyev, L. G., Nikiforv, G. A., Xafianov, 1975. Địa mạo bờ biển. Nxb. MGU, Moskva, 336 tr. (Biên dịch: Bộ môn Địa mạo, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hà Nội).

McLean, R. F., and Kirk, R. M., 1969. Relationships between grain size, size-sorting, and foreshore slope on mixed sand-shingle beaches. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 12(1), 138–155.

Nguyễn Văn Trang (Chủ biên), Cát Nguyên Hùng, Đặng Văn Bào, Đỗ Hữu Ngát, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Văn Quyển, Phạm Huy Long, Phan Trường Thị, Trương Khắc Vy, 1996. Bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000. Tờ Hội An, Cục Địa chất Việt Nam, Hà Nội.

Vũ Văn Phái, Nguyễn Hoàn, Nguyễn Hiệu, 2003. Nghiên cứu mối tương tác đất-biển phục vụ quản lý thống nhất đới bờ biển vịnh Bắc Bộ. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 19(4), 36–43.

Rendel Geotechnics, and Great Britain. Dept. of the Environment, 1993. Coastal planning and management: a review. HM Stationery Office.

Trần Văn Bình, Lê Đình Mầu, 2016. Sự biến đổi hình thái địa hình bãi biển và cán cân vật liệu tại dải ven biển Quảng Nam. Tuyển tập Nghiên cứu biển, 22, 15–28.

Trịnh Thế Hiếu, Lê Phước Trình, Tô Quang Thịnh, 2005. Hiện trạng và dự báo sự biến động bờ biển và các cửa sông ven biển Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị 60 năm Địa chất Việt Nam, Hà Nội. Tr. 359–366.

Lê Đình Mầu, 2006. Đặc điểm biến đổi đường bờ tại khu vực Cửa Đại (Hội An) từ năm 1965 đến 2003. Tuyển tập Nghiên cứu biển, 15, 38–48.

Le Dinh Mau, Pham Ba Trung, Tran Van Binh, 2018. Erosion features along Cua Dai beach, Hoi An city, Quang Nam province, Vietnam. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 18(4A), 21–31.

Bùi Hồng Long, Lê Đình Mầu, 2000. Các đặc điểm của trường sóng, ảnh hưởng của chúng tới các quá trình xói lở - bồi tụ tại Cửa Đại (Hội An), cửa sông Cái (Nha Trang), vịnh Phan thiết trong các điều kiện gió địa phương điển hình. Tuyển tập Nghiên cứu biển, 10, 21–33.

Lê Đình Mầu, 2012. Tính toán cán cân vận chuyển bùn-cát dọc bờ tại khu vực Cửa Đại (Hội An). Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 12(1), 27–42.

Downloads

Published

08-11-2019

How to Cite

Binh, T. V., Mau, L. D., & Phai, V. V. (2019). Some issues of geomorphology to serve coastal environmental management of Quang Nam province. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 19(4A), 79–91. https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/4A/14599

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>