Research on deep geological structure and forecasting of some areas with petroleum prospects in the Red river delta coastal strip according to geophysical data

Hoang Van Vuong, Tran Van Kha, Pham Nam Hung, Nguyen Kim Dung
Author affiliations

Authors

  • Hoang Van Vuong Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Tran Van Kha Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Pham Nam Hung Institute of Geophysics, VAST, Vietnam
  • Nguyen Kim Dung Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/3B/14516

Keywords:

Non-traditional geophysical methodology, mineral potential, the Red river delta coastal strip, petroleum potential.

Abstract

The coastal areas of the Red River Delta are the transition areas from the continent to the sea and have great mineral prospects, especially petroleum prospects. In this area, a lot of topics and projects in geology and geophysics have been conducted for many different purposes such as studying the deep structure, tectonic - geological features, seismic reflection - refraction to identify petroleum traps in the Cenozoic sediments... However there are very few studies on deep structure features, using the results of processing and meta-analysis of gravity, magnetotelluric, tectonic - geological data to detect the direct and indirect relations to the formation of structures with petroleum potential. The authors have researched, tested and applied an appropriate methodology of processing and analysis, to overcome the shortfall of gravity data as well as the nonhomogeneity in details of seismic and geophysical surveys. The obtained results are semi-quantitative and qualitative characteristics of structure of deep boundary surfaces, structural characteristics of fault systems and their distribution in the study area, calculation of the average rock density of pre-Cenozoic basement... From these results, the authors established the zoning map of the areas with petroleum potential in the Red river delta coastal strip according to geophysical data.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Võ Thịnh và nnk., 2011. Nghiên cứu sự biến đổi của quá trình địa mạo và xu thế phát triển địa hình bờ biển Đông Bắc Bộ (từ Móng Cái đến Ninh Bình) do sự dâng lên hiện nay của mực nước Biển Đông. Báo cáo tổng kết đề tài, Viện Địa lý, Hà Nội.

PIDC. Kế hoạch thăm dò tổng thể miền võng Hà Nội và vùng phụ cận giai đoạn 2004–2008. Viện Dầu khí.

Trần Văn Trị, Vũ Khúc, 2009. Địa chất và tài nguyên Việt Nam. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

Nguyễn Mạnh Huyền, Hồ Đắc Hoài, 2007. Bể trầm tích sông Hồng và tài nguyên dầu khí. Địa chất và Tài nguyên Dầu khí Việt Nam. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật. Tr. 185–240.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 1999–2000. Bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 các tờ: Hà Nội, Hải Phòng, Hòn Gai, Ninh Bình, Nam Định (thuyết minh đi kèm). Trung tâm Thông tin và Lưu trữ địa chất, Hà Nội.

Doãn Đình Lâm, 2002. Lịch sử tiến hoá trầm tích Holocen châu thổ sông Hồng. Luận án Tiến sĩ Địa chất.

Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, 2005. Địa chất và Tài nguyên dầu khí Việt Nam. Hà Nội.

Lê Triều Việt, 2001. Sự phát triển cấu trúc kiến tạo vùng trũng Hà Nội trong Kainozoi. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 23(3) 225–230.

Phùng Văn Phách và nnk., 2006. Về bản đồ các bể trầm tích Đệ tam Biển Đông Việt Nam và phụ cận tỷ lệ 1:1.000.000. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 6(2).

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, 2001. Bản đồ địa chất và khoáng sản Việt Nam, tỷ lệ 1:200.000, tờ Tuyên Quang.

Berezkin, V. M., and Buketov, A. P., 1965. Application of the harmonical analysis for the interpretation of gravity data. Applied Geophys, 46, 161–166.

Bùi Công Quế (chủ biên) và nnk., 2009. Bản đồ dị thường trọng lực Boughe. Tập bản đồ các đặc trưng điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

Cao Đình Triều, 2000. Mô hình mật độ vỏ trái đất đới đứt gãy sông Hồng trên phần đất liền lãnh thổ Việt Nam. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, 22(4), 347–354.

Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, 2003. Một số đặc điểm về cấu trúc địa chất Kainozoi vùng tây nam miền võng Hà Nội trên cơ sở phân tích tài liệu trọng lực kết hợp với tài liệu địa chất - địa vật lý khác. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, 25.

Hoàng Hữu Hiệp, Nguyễn Hữu Nam, 2014. Đặc điểm hình thái, cơ chế động học của đới đứt gãy trung tâm miền võng hà nội và sự ảnh hưởng đến quá trình hình thành - phá hủy bẫy cấu trúc dầu khí trong Cenozoic. Tạp chí Dầu khí, (9), 26–32.

OMV, 2001. 111 - HE - 1X Final Well Report.

Nikiforov, V. M., Dmitriev, I. V., Xtarzinxki, X. X.. Cấu trúc địa điện trong miền chuyển tiếp trũng biển Nhật Bản và phức hệ trầm tích Xikhote - Alinxki. Biển Viễn Đông Liên bang Nga: 4kn/gl.red. (tiếng Nga).

Nikiforov, V. M., Dmitriev, I. V., 2007. Nghiên cứu từ tellur vùng ven biển. Tin tức DVO RAN, (4), 72–84. (tiếng Nga).

Nevolin, N. V., 1985. Những xử lý mới trong lĩnh vực nghiên cứu địa vật lý dầu khí. M. Nedra. Tr. 184. (tiếng Nga).

Nikiforov, V. M., Phùng Văn Phách, Kulinhic, R. G., Kharakhimov, V. V., Dmitriev, I. V., Shkabarnia, G. N., Valitov, M. G., Hoàng Văn Vượng, Lê Đức Anh, Trần Văn Khá, Nguyễn Văn Điệp, 2013. Những số liệu mới dò sâu từ tellur phần bắc vịnh Bắc Bộ (Việt Nam) để đánh giá tiềm năng dầu khí. Tạp chí Địa chất Thái Bình Dương: Dalnauka, 32(1), 54–64.

Nguyễn Hiệp (chủ biên), 2007. Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Aydin, A., 1997. Evaluation of gravity data in terms of hydrocarbon by normalized full gradient variation and statistic methods, model studies and application in Hasankale-Horosan Basin (Erzurum). Doctoral dissertation, Ph. D. Thesis, Karadeniz Technical Univ., Natural and Applied Sciences Institute, Trabzon, Turkey.

Berezkin, W. M., 1967. Application of the full vertical gravity gradient to determination to sources causing gravity anomalies. Expl. Geopys, 18, 69–76.

Zeng, H., Meng, X., Yao, C., Li, X., Lou, H., Guang, Z., and Li, Z., 2002. Detection of reservoirs from normalized full gradient of gravity anomalies and its application to Shengli oil field, east China. Geophysics, 67(4), 1138–1147.

Aydin, A., 2007. Interpretation of gravity anomalies with the normalized full gradient (NFG) method and an example. Pure and Applied Geophysics, 164(11), 2329–2344.

Downloads

Published

21-10-2019

How to Cite

Vuong, H. V., Kha, T. V., Hung, P. N., & Dung, N. K. (2019). Research on deep geological structure and forecasting of some areas with petroleum prospects in the Red river delta coastal strip according to geophysical data. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 19(3B), 71–89. https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/3B/14516

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)