A study on the relationship between gas-geochemical field and tectonic fault activities in the rivermouth area of northwestern Gulf of Tonkin

Duong Quoc Hung, Renat Shakirov, Iosif Iugai, Nguyen Van Diep, Le Duc Anh, Mai Duc Dong, Bui Van Nam, Yury Telegin
Author affiliations

Authors

  • Duong Quoc Hung Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Renat Shakirov V.I.Il’ichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, Russia
  • Iosif Iugai V.I.Il’ichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, Russia
  • Nguyen Van Diep Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Le Duc Anh Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Mai Duc Dong Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Bui Van Nam Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Yury Telegin V.I.Il’ichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, Russia

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/2/14036

Keywords:

High resolution shallow seismic, gas-geochemical, Gulf of Tonkin.

Abstract

The article mentions the results of the new analysis of gas-geochemical and high resolution shallow seismic data acquired by the sea surveys in 2016, which revealed a remarkable coincidence between the seabed gas anomalies at river mouth area of Gulf of Tonkin and the gas distortion/accumulation phenomena in the near-surface sediment layers, especially right above the large tectonic fault systems, such as Red river, Lo river and Chay river. The gas-geochemical analysis reveals the existences of thermogenic and metamorphic methane and carbon dioxide gases within the faults of Red river and on Cat Ba island, anomalies of helium and hydrogen as well as the “heavy” isotopic carbon signals of methane and carbon dioxide in the areas of near-surface active faults. These new results suggest the initial conclusions about the relationship between gas-geochemical field and tectonic fault activities in study area.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akulichev, V. A., Obzhirov, A. I., Shakirov, R. B., Van Phach, P., Trung, N. N., Hung, D. Q., Mal’tseva, E. V., Syrbu, N. S., Polonik, N. S., and Anh, L. D., 2015. Anomalies of natural gases in the Gulf of Tonkin (South China Sea). Doklady Earth Sciences, 461(1), 203–207.

Lê Đức Anh, Nguyễn Như Trung, Phùng Văn Phách, Dương Quốc Hưng, Nguyễn Trung, Thành, Nguyễn Văn Điệp, Bùi Văn Nam, Renat Shakirov, Anatoly Obzhirov, Iugai Iosif, Mal’tseva Elena, Telegin Iurii, Syrbu Nadezhda, 2014. Đặc điểm phân bố khí heli, metan, hydro và mối quan hệ với đứt gãy khu vực vịnh Bắc Bộ. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 14(4A), 78–89.

Nguyễn Như Trung, Phùng Văn Phách, Trần Văn Trị, Dương Quốc Hưng, Phí Trường Thành, Phan Đông Pha, Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Đức Anh, Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Điệp, 2013. Đặc trưng

cấu trúc khu vực bắc vịnh Bắc Bộ theo phân tích số liệu khảo sát địa vật lý và địa chất mới. Tuyển tập Báo cáo khoa học hội nghị địa chất biển toàn quốc lần thứ 2. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Tr. 657–669.

Kellogg, L. H., and Wasserburg, G. J., 1990. The role of plumes in mantle helium fluxes. Earth and Planetary Science Letters, 99(3), 276–289.

Obzirov, A. I., Astrakhova, N. V., Lipkina, M. I., Vereshchagina, O. F., Mishukova, G. I., Sorochinskaya, A. V., Yugai, 1999. Phân vùng địa hoá khí và các khoáng sản liên quan khu vực đáy Okshotsk. Sách chuyên khảo. Nxb. Dalnauca, 184 tr. ISBN 5-7442-1062-8.

Onions, R. K., and Oxburgh, E. R., 1983. Heat and helium in the earth. Nature, 306, 429–431.

Nguyễn Trọng Tín và nnk., 2011. Địa chất dầu khí các bể trầm tích Kainozoi ở vùng biển Việt Nam. Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V, Hà Nội. Tr. 178–188.

Nguyễn Văn Cư, 2006. Bãi bồi ven biển cửa sông Bắc Bộ Việt Nam. Sách chuyên khảo. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 245 tr.

Hoàng Văn Vượng, Phùng Văn Phách, Nikiforov, V. M., Dương Quốc Hưng, Trần Văn Khá, Lê Đức Anh, Đào Thị Hà, Nguyễn Kim Dũng, Nguyễn Văn Điệp, Mai Đức Đông, 2014. Một số kết quả nghiên cứu cấu trúc sâu khu vực dải ven biển Nam Định - Quảng Ninh theo tài liệu điện từ tellur và tài liệu trọng lực. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 14(4A), 47–54.

Nikiforov, V. M., Dolgikh, G. I., Kulinich, R. G., và nnk., 2014. Số liệu mới về cấu trúc sâu phía bắc vịnh Bắc Bộ, Biển Đông (theo số liệu đo sâu từ Telua). Báo cáo viện Hàn lâm Khoa học LB Nga, 458(6), 696–700.

Downloads

Published

04-09-2019

How to Cite

Hung, D. Q., Shakirov, R., Iugai, I., Diep, N. V., Anh, L. D., Dong, M. D., Nam, B. V., & Telegin, Y. (2019). A study on the relationship between gas-geochemical field and tectonic fault activities in the rivermouth area of northwestern Gulf of Tonkin. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 19(2), 191–198. https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/2/14036

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)