Distribution and resource characteristics of the clam Anomalodiscus squamosus in Nha Phu waters, Khanh Hoa province

Phan Duc Ngai, Cao Thi Huyen Nhung
Author affiliations

Authors

  • Phan Duc Ngai University of Khanh Hoa, Khanh Hoa, Vietnam
  • Cao Thi Huyen Nhung University of Khanh Hoa, Khanh Hoa, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/2/11008

Keywords:

Distribution characteristics, <i>Anomalodiscus squamosus</i>, Nha Phu, Khanh Hoa.

Abstract

Distribution and resource characteristics of the clam Anomalodiscus squamosus in Nha Phu, Khanh Hoa province was studied by two surveys carried out in 2016–2017. The results have shown that, Anomalodiscus Squamosus was a good sources of income (804 tons/year and over 4.1 billion VND) for the communities living around the estuary of Nha Phu. Exploited yield of Anomalodiscus squamosus of dry season bigger than that in the rainy season (67% of total yield catches in both seasons). Anomalodiscus squamosus distributed in areas with temperature and salinity ranges from 29–31oC and 25–27‰, respectivelyand distributed along with other bivalves such as Gari elongata (Lamarck, 1818), Anadara nodifera (Martens, 1860), Anadara antiquata (Linnaeus, 1758) and were also affected by sandy sediments and mangroves, mainly sandy sediments. The results of this study provide a scientific basis for the proposed solutions for restoration, conservation and rational exploitation of Anomalodiscus squamosus.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Phan Đức Ngại, Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Văn Long, Hứa Thái Tuyến, 2016. Đặc trưng và biến động nguồn lợi động vật đáy thủy vực Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 16(3), 328–335.

Nguyễn Văn Long và Thái Minh Quang, 2013. Hiện trạng khai thác nguồn lợi thủy sản trong đầm Nha Phu. Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế Biển Đông 2012. Tr. 76–86.

Trần Văn Phước và Ngô Văn Hiệp, 2009. Hiện trạng khai thác nguồn lợi Hải sản và giải pháp bảo vệ, phát triển bền vững tại xã Ninh Ích - đầm Nha Phu, Khánh Hòa. Hội nghị Khoa học thủy sản toàn quốc. Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh. Tr. 397–404.

Trần Văn Phước, 2011. Hiện trạng nguồn lợi thủy sản khai thác bằng nò sáo tại thôn Tân Đảo - đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa. Hội nghị Khoa học thủy sản toàn quốc lần thứ IV. Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh. Tr. 386–394.

Nguyễn Đình Mão, 1996. Vài nét về điều kiện tự nhiên và nguồn lợi cá ở các đầm Thị Nại, Ô Loan và Nha Phu thuộc vùng biển Trung Trung bộ. Tuyển tập nghiên cứu biển, Tập VII, Tr. 131–146.

Phan Đức Ngại, Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Văn Long, Hứa Thái Tuyến, Nguyễn An Khang, 2016. Đặc trưng nguồn lợi sinh vật đáy các vùng nước đầm miền Trung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 16(1), 80–88.

Walters, J. S., Maragos, J., Siar, S., and White, A. T., 1998. Participatory coastal resource assessment: A handbook for community workers and coastal resource managers. Coastal Resource Management Project and Silliman University, Cebu city, Philippines.

Phan Đức Ngại, Võ Sĩ Tuấn và Đoàn Như Hải, 2015. Đặc điểm phân bố của một số loài động vật đáy ở đầm Đề Gi, tỉnh Bình Định. Tạp chí Sinh học, 37(4), 437–445.

Phan Đức Ngại, 2016. Nguồn lợi sinh vật đáy trong thủy vực nửa kín ở vùng biển ven bờ Bình Định và Khánh Hòa. Luận án Tiến sĩ, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Cernohorsky, W. O., 1972. Marine shells of the Pacific (Vol. 2). Pacific publications.

Abbott, R. T., and Dance, S. P., 1983. Compedium of seashells. A color guide to more than 4.200 of the World’s Marine Shells, EP Dutton. Inc, New York.

Hylleberg, J., 2003. Marine Molluscs of Vietnam. Phuket Marine Biological Center, Special Publication, 28, 1–300.

Phan Đức Ngại, Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Văn Long, Hứa Thái Tuyến, Phan Thị Kim Hồng, 2015. Đặc trưng nguồn lợi động vật đáy đầm Đề Gi, tỉnh Bình Định. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 15(4), 382–391.

Ter Braak, C. J., 1986. Canonical correspondence analysis: a new eigenvector technique for multivariate direct gradient analysis. Ecology, 67(5), 1167–1179.

Downloads

Published

04-09-2019

How to Cite

Ngai, P. D., & Nhung, C. T. H. (2019). Distribution and resource characteristics of the clam <i>Anomalodiscus squamosus</i> in Nha Phu waters, Khanh Hoa province. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 19(2), 263–269. https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/2/11008

Issue

Section

Articles