Một cách tính kết cấu nhịp cầu giàn chịu tải trọng thẳng đứng có kể đến sự làm việc của hệ liên kết ngang

Nguyen Nhu Khai, Leu Tho Trinh

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9901 Display counter: Abstract : 125 views. PDF : 57 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1980 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24 3791 7103
Email: vjmech@vjs.ac.vn