Vol. 2 No. 1 (1980)

Published: 31-03-1980

Research Article

 • Một cách tính kết cấu nhịp cầu giàn chịu tải trọng thẳng đứng có kể đến sự làm việc của hệ liên kết ngang
  Nguyen Nhu Khai, Leu Tho Trinh
  1-8

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9901
 • The theoretical model of interaction between the baroclinic boundary layers of atmosphere and ocean
  Le Ngoc Ly
  9-15

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9902
 • The oscillations of the dynamical systems with hysteresis characteristics excited stochastic parameter and forces. II
  Nguyen Cao Menh
  16-22

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9903
 • Problem of optimization of statically indeterminate structures for moving loads
  Do Son
  23-26

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9904
 • Về ảnh hưởng đàn hồi của cọc đến dao động cọc
  Nguyen Ngoc Quynh
  27-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9907