Vol. 2 No. 3 (1980)

Published: 30-09-1980

Research Article

 • Cách tính thanh mềm chịu uốn
  Leu Tho Trinh
  5-12

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9912
 • Về phương trình chuyển động của các hệ cơ học
  Do Sanh
  13-20

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9913
 • Tính gần đúng chuyển vị thẳng của hệ khung nhiều tầng nhiều nhịp theo thuật toán truyền nhảy nút mômen không cân bằng
  Vu Nhu Cau
  21-28

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9914
 • Cơ học với vũ trụ
  Nguyen Huu Chi
  29-31

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9915