Vol. 6 No. 4 (1984)

Published: 30-12-1984

Research Article

 • Cấu trúc toán học của các vật thể đàn hồi. IV. Lý thuyết dẻo và các mở rộng khác
  Rychlewski J
  1-4

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10419
 • Hệ phương trình biến phân theo biên độ - pha của chế độ cân bằng ở hệ thống số
  Nguyen Van Dinh
  5-11

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10420
 • Nonstationary flow of roiling liquid
  Duong Ngoc Hai
  12-20

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10421
 • Sóng lô-vơ trên mặt trụ của môi trường đàn hồi có biến dạng ban đầu thuần nhất
  Pham Thi Oanh
  21-25

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10422
 • On the motion of mechanical systems with unilateral constraints
  Do Sanh
  26-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10423