Vol. 3 No. 2 (1981)

Published: 30-06-1981

Research Article

 • Hiện tượng ổn định quan liên trong hệ á tuyến hai bậc tự do có kích động cưỡng bức
  Nguyen Van Dinh
  1-6

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10477
 • Ảnh hưởng của tham số dạng xung và độ chậm lên chế độ dao động của hệ
  Nguyen Khac Lan
  7-13

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10478
 • On the problem of determination of dynamical reaction forces and components of internal forces of a system of links
  Do Sanh
  14-21

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10480
 • Torsional vibration of suspension bridge with a variable cross section
  Nguyen Van Tinh
  22-26

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10481
 • Analysis of orthogonal plates by the theory of equivalences
  Nguyen Manh Yen
  27-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10482