Return to Article Details Ảnh hưởng của tham số dạng xung và độ chậm lên chế độ dao động của hệ Download Download PDF