Vol. 8 No. 3 (1986)

Published: 30-09-1986

Research Article

 • The dynamic problem of the elastic half-plane due to a force at its boundary
  Nguyen Dang Bich
  1-5

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10365
 • Về sự ổn định của vỏ mỏng trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn – dẻo
  Dao Huy Bich, Dao Van Dung
  6-12

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10366
 • Sóng cầu trong môi trường đàn hồi phi tuyến với biến dạng ban đầu thuần nhất
  Pham Thi Oanh
  13-18

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10367
 • Damping flutter oscillation of suspension bridges
  Nguyen Van Tinh
  19-25

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10368
 • Sự phản xạ và khúc xạ của sóng SH đối với lớp có biến dạng ban đầu không thuần nhất
  Pham Chi Vinh
  26-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10369