Return to Article Details Về sự ổn định của vỏ mỏng trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn – dẻo Download Download PDF