Return to Article Details Cơ sở phương pháp tiệm cận trong hệ phi tuyến mạnh có chậm Download Download PDF