Tính toán các dạng riêng trong hệ nhiều bậc tự do có các tham số biến đổi

Authors

  • Nguyen Van Khang
  • Vu Van Khiem

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7136/10314

Abstract

None

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

30-12-1989

How to Cite

Khang, N. V., & Khiem, V. V. (1989). Tính toán các dạng riêng trong hệ nhiều bậc tự do có các tham số biến đổi. Vietnam Journal of Mechanics, 11(4), 27–32. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10314

Issue

Section

Research Article

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>