Khảo sát sự thay đổi địa hình đáy tại khu vực rừng ngập mặn Nàng Hai, Cần Giờ (Tp Hồ Chí Minh)

Authors

  • Võ Lương Hồng Phước
  • Đặng Trường An
  • Mai Đức Trần
  • Trần Thị Thu
  • Nguyễn Iêng Vũ

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/11782

Abstract

Study on the changes of topography at Nang Hai site, Can Gio mangrove Biosphere Reserve (Ho Chi Minh)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Phước, V. L. H., An, Đặng T., Trần, M. Đức, Thu, T. T., & Vũ, N. I. (2009). Khảo sát sự thay đổi địa hình đáy tại khu vực rừng ngập mặn Nàng Hai, Cần Giờ (Tp Hồ Chí Minh). Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(4), 385–389. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/11782

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)