DETERMINATION OF SOME MARINE METEOROLOGICAL EXTREME VALUES AND ITS RELATION WITH DISTRIBUTION OF SURFACE WATER RESOURCES ON THE LY SON ISLAND

Bui Xuan Thong, Le Tuan Dat, Truong Viet Chau
Author affiliations

Authors

  • Bui Xuan Thong Institute of Oceanography and Environment
  • Le Tuan Dat Vietnam Academy of Science and Technology
  • Truong Viet Chau Institute of Oceanography and Environment

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/4/9921

Keywords:

Marine meteorological extreme values, surface water resources, Ly Son.

Abstract

Climate change in terms of marine meteorological extreme values has direct impact on distribution of surface water resources on the island. Based on a series of marine meteorological data collected in the period 1985 - 2012 at the Ly Son station we have determined some extreme values such as maximum precipitation, evaporation, air temperature, sea level and other oceanographic elements. The present study tries to reveal some relationships between marine meteorological extreme values and distribution of surface water resources under condition of Ly Son island. The precipitation of < 50 mm, 50 - 100 mm and > 100 mm has the frequency of 57.8%, 20.7%, and 21.5% respectively. Due to climate change, the air temperature has the increasing tendency for all three states of medium, maximum and minimum values. Sea level and other oceanographic phenomena also have the increasing tendency. The calculation results show that the average annual surface runoff is 13.9 million m3/year and the water volume per capita reaches 678 m3/person/year. According to criteria of International Water Resources Association, a country with a water volume per capita off less than 4,000 m3/person/year is considered as country of water shortage.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Dung, B. V., Stattegger, K., Thanh, N. T., Van Phach, P., Dung, T. T., and Thong, B. X., 2014. Late Pleistocene-Holocene seismic stratigraphy of Nha Trang shelf, central Vietnam. Marine and Petroleum Geology, 58, 789-800.

Nguyễn Văn Đản, 2016. Nước dưới đất đảo Lý Sơn và định hướng khai thác sử dụng. Tài nguyên và Môi trường, số 24.

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, 2012. Báo cáo đề tài “Điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng, hiện trạng sử dụng và đề xuất giải pháp quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lí bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi”.

Nguyễn Thanh Sơn, 2015. Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phan Văn Tân, 2003. Các phương pháp thống kê trong khí hậu. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hoàng Trung Thành, 2005. Nghiên cứu đặc điểm biến thiên mực nước biển ven bờ Việt Nam. LATS Đại học Khoa học tự nhiên.

UNESCO, 2001. Hydrology and Water Resources of small islands.

Downloads

Published

06-08-2018

How to Cite

Thong, B. X., Dat, L. T., & Chau, T. V. (2018). DETERMINATION OF SOME MARINE METEOROLOGICAL EXTREME VALUES AND ITS RELATION WITH DISTRIBUTION OF SURFACE WATER RESOURCES ON THE LY SON ISLAND. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 17(4), 353–363. https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/4/9921

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)