THE CHARACTERISTICS OF SEA SURFACE TEMPERATURE AND SALINITY IN SOUTH CENTRAL VIETNAMESE WATERS

Vu Van Tac
Author affiliations

Authors

  • Vu Van Tac Institute of Oceanography, VAST

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/1/9717

Keywords:

SST characteristics, SSS characteristics, aquaculture, MODIS, VOS, South Central Vietnamese waters.

Abstract

The analyzed results of the characteristics of sea surface temperature and sea surface salinity in South Central Vietnamese waters based on MODIS and VOS data sources have revealed the variation of sea surface temperature and sea surface salinity in high ranges. Study results show that the average value of sea surface salinity ranges from 30 psu to 34 psu and is relatively stable. However, the weather is very harsh: Deviation between the highest and lowest values of sea surface temperature is 13.9°C in the seasons and that in months is 11.14°C. This is a very high amplitude, indicating the large variation of daily, monthly and seasonal temperature. The study results will help scientists and aqua-farmers take rational decisions in the selection of suitable species for aquaculture, biodiversity and environmental protection in South Central Vietnamese waters.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Kögeler, J., and Dahle, S., 1991. Remote Sensing of Sea Surface Temperatures for Aquaculture Planning in Northern Norway. Arctic, 44(Supp. 1), 34-39. DOI: https://doi.org/10.14430/arctic1568

McKay, L. R., and Gjerde, B., 1985. The effect of salinity on growth of rainbow trout. Aquaculture, 49(3-4), 325-331. DOI: https://doi.org/10.1016/0044-8486(85)90089-4

Wei, M., He, B., & Tong, W. (2006). Frontal characteristic of the salinity and its relations to environmental factors in Nanliujiang Estuary, Guangxi. Journal of Oceanography in Taiwan Strait, 25(4), 526.

Vũ Văn Sáng, Trần Thế Mưu, Vũ Văn In, 2013. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ muối đến sự phát triển phôi, tỷ lệ nở của cá Song Chuột. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 11(5), 648-653.

Ngô Thị Thu Thảo và Lâm Thị Quang Mẫn, 2012. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ muối đến tốc độ lọc tảo, chỉ số độ béo và tỷ lệ sống của nghêu. Tạp chí Khoa học, 23b, 265-271.

Võ Văn Lành, Tống Phước Hoàng Sơn, 2000. Các xoáy địa chuyển cơ bản của vùng khơi Biển Đông và các đặc trưng nhiệt muối của chúng trong chu kỳ năm. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học Biển Đông 2000, 19-22/09/2000, Nha Trang, Việt Nam, số 1074/XB-QLXB, 8/8/2001.

David, P. M., và Nguyễn Tác An, 2000. Sự tiến triển của nhiệt độ bề mặt và tác động của nó trong vùng Biển Đông. Hội nghị Khoa học Biển Đông 2000, 19-22/09/2000, Nha Trang, Việt Nam, số 1074/XB-QLXB, 8/8/2001: 39-46.

Bùi Hồng Long, Võ Văn Lành, Tống Phước Hoàng Sơn, Nguyễn Bá Xuân, Phan Quảng, Ngô Mạnh Tiến, Làu Và Khìn, 2009. Nhóm bản đồ nhiệt độ và độ muối. Atlas điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, số 1050-2009/CXB/002-09/KHTNCN: 66-85.

Boyer, T. P., J. I. Antonov, O. K. Baranova, C. Coleman, H. E. Garcia, A. Grodsky, D. R. Johnson, R. A. Locarnini, A. V. Mishonov, T.D. O'Brien, C.R. Paver, J. R. Reagan, D. Seidov, I. V. Smolyar, M. M. Zweng, 2013. World Ocean Database 2013. Sydney Levitus, Ed.; Alexey Mishonov, Technical Ed.; NOAA Atlas NESDIS 72, 209 pp.

Vo Van Lanh, Phan Quang, Vu Van Tac, Lau Va Khin, Ngo Manh Tien, Dang Ngoc Thanh, 2000. The oceanographic database of the South China Sea and adjacent waters. Collection of Marine Research Works, 10, 254-259.

Downloads

Published

31-03-2017

How to Cite

Tac, V. V. (2017). THE CHARACTERISTICS OF SEA SURFACE TEMPERATURE AND SALINITY IN SOUTH CENTRAL VIETNAMESE WATERS. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 17(1), 35–43. https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/1/9717

Issue

Section

Articles