ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ NGỰA VẰN (HIPPOCAMPUS COMES, CANTOR, 1850) Ở VÙNG BIỂN KHÁNH HÒA

Authors

  • Trương Sĩ Kỳ Viện Hải dương học
  • Hoàng Đức Lư Viện Hải dương học
  • Hồ Thị Hoa Viện Hải dương học
  • Phạm Vũ Lãng Sinh viên cao học ĐHTH Huế

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/936

Abstract

Thí nghiệm ảnh hưởng của mật độ nuôi  lên sự sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá ngựa vằn được tiến hành trong thời gian105 ngày. Chiều dài cá thí nghiệm bắt đầu là 39,06 mm, 39,26 mm và 39,73 mm (P > 0,05) ở  ứng với lô thử nghiệm nuôi 50 con/ 150 lít (lô 1), 100 con/150 lít (lô 2) và 150 con/ 150 con (lô 3). Sau 105 ngày nuôi thí nghiệm, cá đạt  chiều dài  94,40 mm,  89,95 mm và 91,00 mm ở lô 1, lô 2 và lô 3.

Sự tăng trưởng của cá nuôi ở mật độ  50 con/ 150 lít (lô 1) nhanh hơn so với cá ở lô 2 và lô 3 (P < 0,05). Tỉ lệ sống của cá nuôi ở các bể thí nghiệm đều lớn hơn 96%. Nghiên cứu này đã chứng tỏ rằng nuôi cá ngựa ở mật độ 1 con trên 3 lít nước biển là tốt nhất.

Summary: The effects of stocking density on juvenile growth and survival rate of Tiger tail seahorse (Hippocampus comes) were examined over 105 days. The initial length of seahorse is 39.06 mm, 39.26 mm and 39.73mm (P > 0.05) in trials 50 ind./150 liters (set1), 100 ind./ 150 (set 2) and 150 ind./ 150 liters (set 3), respectively. After 105 days of experiment, the final length of seahorse reaches 94.40 mm, 89.95 mm and 91,00 mm in set 1, 2 and 3, respectively.

Growth rate was higher for cultured seahorse with density 50ind./150 liters  than for the density 100 ind./150 and 150 ind./150 liters treatments (P <0.05). Survival rate of seahorse in all trials was higher than 96% (P > 0.05). This experiment demonstrates that growth rate of seahorse is the best when they are cultured with density 1 ind. in 3 liters of sea water.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

31-12-2012

How to Cite

Kỳ, T. S., Lư, H. Đức, Hoa, H. T., & Lãng, P. V. (2012). ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ NGỰA VẰN (HIPPOCAMPUS COMES, CANTOR, 1850) Ở VÙNG BIỂN KHÁNH HÒA. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 10(4), 87–95. https://doi.org/10.15625/1859-3097/936

Issue

Section

Articles