HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỬA SÔNG NAM Ô (ĐÀ NẴNG)

Nguyễn Hữu Huân
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Hữu Huân Viện Hải dương học

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/4/935

Abstract

Trên cơ sở nguồn dữ liệu thu thập được trong năm 2005, từ dự án Bộ Y tế do PGS.TS Phùng Thị Thanh Tú chủ trì, bài báo này trình bày hiện trạng môi trường vùng cửa sông Nam Ô (Đà Nẵng). Theo đó, các yếu tố: pH, DO, hydrocarbon dầu mỏ (C5 – C37) và F.coliform trong nước đã vượt tiêu chuẩn môi trường nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh đối với vực nước ven bờ, đặc biệt có yếu tố đã ở mức báo động cao (nhất là F. coliform, hydrocarbon dầu mỏ). Một số yếu tố có độc tính cao và bền vững khác như: thuốc BVTV (họ chlor hữu cơ) và kim loại nặng đều đã có mặt trong môi trường nước. Trong trầm tích, F. coliform, thuốc BVTV, hydrocarbon dầu mỏ, kim loại nặng cũng đã hiện diện. Các tác nhân gây ô nhiễm trên có nguồn gốc từ hoạt động nông nghiệp, công nghiệp (khu công nghiệp Hoà Khánh và Liên Chiểu), nước thải sinh hoạt và giao thông vận tải thủy. Cần xây dựng chiến lược hợp lý, lâu dài trong quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nguồn lợi nhằm bảo vệ an toàn môi trường vùng ven bờ, đảm bảo phát triển bền vững.

Summary: This paper presents an environmental status in Nam O estuary (Da Nang city) based on observed data in 2005 from the project of Ministry of Health leaded by Ass.prof. Dr. Phung Thi Thanh Tu. The results showed that, parameters of pH, DO, petroleum hydrocarbons and F.coliform in water were out of the range of Vietnamese quality criteria for aquaculture and conservation of aquatic living resources in coastal waters, especially F. coliform and  petroleum hydrocarbons. Others with high toxicity and stability as pesticides and heavy metals were presented in the water. Moreover, F. coliform, pesticides, petroleum hydrocarbons and heavy metals have also existed in the sediment of Nam O estuary. Agents above are caused from agricultural, industrial, maritime and human activities. It needs to build long-term and reasonable strategies for the projects of urban and industrial developments, exploitation and utility of natural resources of the water in order to protect effectively the environment of coastal zone and ensure stable development.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

31-12-2012

How to Cite

Huân, N. H. (2012). HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỬA SÔNG NAM Ô (ĐÀ NẴNG). Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 10(4), 67–86. https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/4/935

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>