Conflicts of interest in the coastal area of Tonkin Gulf (Vietnamese part)

Authors

  • Cao Thi Thu Trang Institute of Marine Environment and Resources, VAST, Vietnam https://orcid.org/0000-0002-4876-9770
  • Tran Duc Thanh Institute of Marine Environment and Resources, VAST, Vietnam
  • Nguyen Van Bach Institute of Marine Environment and Resources, VAST, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/15824

Keywords:

Conflict of interest, Gulf of Tonkin, aquaculture, industry, tourism.

Abstract

Based on the analysis of relevant information on the socio-economic development characteristics of 11 provinces and cities in the Gulf of Tonkin, ten (10) conflicts of interest have been listed, analyzed, and evaluated. Conflicts of interest are classified into conflicts between sectors, development and conservation, localities, and countries. The conflicts of interest are related to disputes on marine space and resources and negatively impact the environment. Understanding the nature of conflicts of interest in the region to have reasonable solutions, especially for antagonistic conflicts, is very important in the sustainable development of the Gulf of Tonkin.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Lê Hoàng Anh, Mạc Thị Minh Trà, Nguyễn Thị Bích Loan, 2018. Hiện trạng phát sinh, thu gom và xử lý chất thải rắn ở Việt Nam. Tạp chí Môi trường, số 10/2018

Công văn Số: 1861/BTNMT-PC V/v trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội ngày 24/4/2019.

Cadoret A., 2009. Conflict dynamics in coastal zones: a perspective using the example of Languedoc-Rousillon (France). Journal of Coastal Conservation, 13.

Chandrasekharan D., 1996. Addressing Natural Resource Conflicts through Community Forestry: The Asian Perspective. Paper prepared for Session 3: 'Asia and Latin America', of the e-conference on Addressing Natural Resource Conflicts through Community Forestry, January - May, 1996. Proceedings of electronic conference on Addressing Natural Resource Conflict Through Community Forestry. Rome: Food and Agricultural Organization of the United Nations.

Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Đức Thạnh, 2009. Mâu thuẫn lợi ích trong sử dụng tài nguyên vùng ven bờ Tây vịnh Bắc bộ. Tuyển tập tài nguyên và môi trường biển, tập 14. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. Số đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành lập Viện tài nguyên và Môi trường Biển. Trang 81-94.

Trần Đức Thạnh, 1997. Về những mâu thuẫn lợi ích sử dụng vùng bờ biển Hải Phòng – Cát Bà – Hạ Long. Kỷ yếu Hội thảo lần thứ nhất. Tiếp cận Quản lý tổng hợp vùng bờ biển Việt Nam, Đồ Sơn, 16-17/4/1997.

Trần Đức Thạnh, Trần Văn Minh, Cao Thị Thu Trang, Vũ Duy Vĩnh, Trần Anh Tú, 2012. Sức tải môi trường Vịnh Hạ Long – Bái Tử Long. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 297 trang

Nguyễn Phi Toàn, Hoàng Hoa Hồng, Nguyễn Long, 2016. Nghiên cứu xác định cường lực khai thác bền vững tối đa cho đội tàu khai thác hải sản ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, số 2/2016.

Tổng cục Môi trường, 2016. Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016 – chuyên đề Môi trường đô thị

Tổng cục Thống kê, 2016. Niên giám thống kê các tỉnh, thành phố năm 2016. Nhà xuất bản Thống kê

UBND tỉnh Quảng Ninh, 2016. Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Published

2022-08-19

How to Cite

Cao Thi, T. T., Tran, D. T., & Nguyen, V. B. (2022). Conflicts of interest in the coastal area of Tonkin Gulf (Vietnamese part). Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 22(3). https://doi.org/10.15625/1859-3097/15824

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)