THE STUDY ON QUANTITATIVE ASSESSMENT OF STORM SURGE COMPONENTS BY NUMERICAL MODEL

Vu Hai Dang, Nguyen Ba Thuy, Do Dinh Chien, Sooyoul Kim
Author affiliations

Authors

  • Vu Hai Dang Institute of Marine Geophysics and Geology, VAST
  • Nguyen Ba Thuy Vietnam National Center for Hydrometeorologcical Forecasting
  • Do Dinh Chien Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change
  • Sooyoul Kim Graduate School of Engineering, Tottori University, Tottori, 680-850, Japan

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/2/10157

Keywords:

Storm surge, interaction of surge, wave and tide, a coupled model of surge, wave and tide.

Abstract

In this study, components of storm surge caused by wind, atmospheric pressure and wave are calculated and analyzed by using integrated numerical models of tides, waves and storm surge (SuWAT - Surge, Wave and Tide). The influence of tide is also considered. In which, tide and storm surge are calculated based on two-dimensional nonlinear shallow water equations considering surge component generated by wave radiation stress that is calculated from the SWAN model, a component model in SuWAT model. The model is applied to calculate storm surge during Xangsane typhoon in Da Nang in September 2006 with a number of different computing cases. The results show that influence of tide is negligible due to small tidal amplitude, surge caused by atmospheric pressure is only significant in offshore areas where storm intensity is still strong. Meanwhile, surge components caused by wind stress and wave radiation stress dominate total water level in coastal areas.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Đinh Văn Ưu, 2010. Sự biến động hoạt động và đổ bộ của bão nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 26(3S), 479 - 485.

Đinh Văn Ưu, 2011. Đặc điểm biến động bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 27(1S), 266-272.

Vũ Thanh Hằng, Ngô Thị Thanh Hương và Phan Văn Tân, 2010. Đặc điểm hoạt động của bão ở vùng biển gần bờ Việt Nam giai đoạn 1945-2007. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 26(3S), 344-353.

Nguyễn Xuân Hiển, Trần Thục và Đinh Văn Ưu, 2012. Nghiên cứu, tính toán nước dâng tổng cộng trong bão cho khu vực ven biển thành phố Hải Phòng. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 28(3S), 63-70.

Đỗ Đình Chiến, Nguyễn Thọ Sáo, Trần Hồng Thái và Nguyễn Bá Thủy, 2015. Ảnh hưởng của thủy triều và sóng biển tới nước dâng do bão khu vực ven biển Quảng Bình - Quảng Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 31(3S), 28-36.

Trần Tân Tiến, Công Thanh, Nguyễn Minh Trường, Lê Thị Hồng Vân, Phạm Thị Minh, Phùng Đăng Hiếu, Đỗ Ngọc Quỳnh và Nguyễn Thọ Sáo, 2011. Dự báo thời tiết, bão, sóng và nước dâng trên biển Đông. Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V. Tuyển tập báo cáo (Quyển 2) - Khí tượng, Thủy văn và Động lực học biển. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 1-13.

Nguyễn Xuân Hiển, Phạm Văn Tiến, Dương Ngọc Tiến, Đinh Văn Ưu, 2009. Ứng dụng mô hình ADCIRC tính toán nước dâng do bão tại khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng trong cơn bão Damrey 2005. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 25(3S), 431-438.

Sao, N. T., 2008. Storm surge predictions for Vietnam coast by Delft3D model using results from RAMS model. Journal of Water Resources and Environmental Engineering, 23(3), 39-47.

Đỗ Đình Chiến, Nguyễn Bá Thủy, Nguyễn Thọ Sáo, Trần Hồng Thái, Sooyoul Kim, 2014. Nghiên cứu tương tác sóng và nước dâng do bão bằng mô hình số trị. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Số 647, tháng 11/2014.

Nguyễn Bá Thủy, Hoàng Đức Cường, Dư Đức Tiến, Đỗ Đình Chiến, Sooyoul Kim, 2014. Đánh giá diễn biến nước biển dâng do bão số 3 năm 2014 và vấn đề dự báo. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Số 647, tháng 11/2014.

Funakoshi, Y., Hagen, S. C., and Bacopoulos, P., 2008. Coupling of hydrodynamic and wave models: Case study for Hurricane Floyd (1999) hindcast. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, 134(6), 321-335.

Kim, S. Y., Yasuda, T., and Mase, H., 2008. Numerical analysis of effects of tidal variations on storm surges and waves. Applied Ocean Research, 30(4), 311-322.

Kim, S. Y., Yasuda, T., and Mase, H., 2010. Wave set-up in the storm surge along open coasts during Typhoon Anita. Coastal Engineering, 57(7), 631-642.

Đỗ Đình Chiến, Trần Sơn Tùng, Nguyễn Bá Thủy, Trịnh Thị Tâm, Sooyoul Kim, 2014. Một số kết quả tính toán thủy triều, sóng biển và nước dâng do bão bằng mô hình SuWAT. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu (ISBN: 978-604-904-248-5). Nxb. Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Fujii, T., and Mitsuta, Y., 1986. Synthesis of a stochastic typhoon model and simulation of typhoon winds. Annuals Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, (29), 229-239.

Schloemer, R. W., 1954. Analysis and synthesis of hurricane wind patterns over Lake Okeechobee, Florida. Hydrometeorological Report, 31, 49.

NAO.99b, http://www.miz.nao.ac.jp/staffs-/nao99/README_NAOTIDE_En.html.

Downloads

Published

30-06-2017

How to Cite

Dang, V. H., Thuy, N. B., Chien, D. D., & Kim, S. (2017). THE STUDY ON QUANTITATIVE ASSESSMENT OF STORM SURGE COMPONENTS BY NUMERICAL MODEL. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 17(2), 132–138. https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/2/10157

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)