Độ dày lớp xáo trộn bề mặt và độ ổn định thẳng đứng của nước biển trên thềm lục địa nam Việt Nam

Vo Van Lanh, Tran Van Sam, Nguyen Tien Dung, Nguyen The Bien, Nguyen Kim Hoa

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10370 Display counter: Abstract : 127 views. PDF : 79 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1986 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24 3791 7103
Email: vjmech@vjs.ac.vn