Vol. 8 No. 4 (1986)

Published: 30-12-1986

Research Article

 • Độ dày lớp xáo trộn bề mặt và độ ổn định thẳng đứng của nước biển trên thềm lục địa nam Việt Nam
  Vo Van Lanh, Tran Van Sam, Nguyen Tien Dung, Nguyen The Bien, Nguyen Kim Hoa
  4-8

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10370
 • On the relations of plastic analysis and of shakedown analysis of elastic – plastic structures
  Nguyen Van Pho
  9-14

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10371
 • Về một mô hình dừng tương tác động lực giữa hai lớp biên đại dương – khí quyển
  Le Dinh Quang, Dang Tung Man
  15-19

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10372
 • Ổn định của thanh trong điều kiện từ biến
  To Van Tan
  20-25

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10373
 • Truyền sóng SH trong lớp có biến dạng ban đầu không thuần nhất
  Pham Chi Vinh
  26-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10374