Return to Article Details Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường Download Download PDF