VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES

Aims and Scope

The Vietnam Journal of Earth Sciences is a peer-reviewed journal sponsored by Vietnam Academy of Science and Technology to publish high-quality original and review articles on the entire range of Earth Sciences, focused on Vietnam and Pacific Asia, and their correlations and connections on the globe. The journal publishes on fundamental and applied research in Earth Sciences, include but not limited on geology, geophysics, geography, earth system science, oceanography, atmospheric sciences, petroleum sciences, natural hazards, environmental sciences and sustainable development, geoarchaeology, geomorphology, paleo-environment studies, geoinformatics, geodesy, GIS and remote sensing.

Statement Publication Ethics and Publication Malpractice

Our publication ethics and publication malpractice statement is mainly based on the Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors (Committee on Publication Ethics, 2011). The author can download from here

Why read and submit

Premier source for Vietnam and neighboring earth scientists; Fast and constructive peer-review provided by international reviewers; No restriction on the length and color figures of the paper; Free of charge access to articles for readers; Free of charge for authors.


Journal Homepage Image

Announcements

 

NOTICE No.1 - 2016

 

We are pleased to present the following series of Dr. Angel Borja, regarded as the standards of Elsevier journals  to help young authors, writing  for the first time  in accordance with the international  criterion.  Readers can read and download at the following address:

 
Posted: 2016-02-24 More...
 
More Announcements...

Vol 27, No 1 (2005)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Mô hình hóa trường sóng địa chấn tại bể trầm tích Cửu Long PDF
Mai Thanh Tân, Phan Tiến Viễn 1-5
XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN TỪ SỐ LIỆU ĐO GPS (2002- 2004) PDF
Trần Đình Tô, Vy Quốc Hải 6-13
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT SINH ĐỘNG ĐẤT MẠNH Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM PDF
Đặng Thanh Hải 14-22
MÔ HÌNH LÁT CẮT TỐC ĐỘ VỎ TRÁI ĐẤT VÀ TỐC ĐỒ THỜI GIAN TRUYỀN SÓNG ĐỊA CHẤN LÃNH THỔ VIỆT NAM PDF
Ngô Thị Lư 23-26
PROFIN THẲNG ĐỨNG CỦA TỐC ĐỘ GIÓ TRONG LỚP KHÍ QUYỂN SÁT ĐẤT VÀO THỜI KỲ CHUYỂN TIẾP, TẠI PHƯỚC HÒA, BÌNH ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG PDF
Lê Văn Lưu, Lê Việt Huy, Phạm Xuân Thành, Hoàng Hải Sơn 27-31
ĐÁH\NH GIÁ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NÔI SUY DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO TRÊN MÔ HÌNH PDF
Phạm Hoàng Lân, Bùi Khắc Luyên 32-36
PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH ĐỘ CHÍNH XÁC VỊ TRÍ MẶT BẰNG ĐIỂM LƯỚI GPS
Phan Văn Hiến 37-40
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAP VÀ IQQM TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG BA PDF
Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Thái Sơn 41-47
THỜI TIẾT MƯA LỚN VÀ QUAN HỆ CỦA MƯA LỚN, MƯA LŨ, DÒNG CHẢY, CÁT BÙN Ở VÙNG GÒ ĐỒI THANH - NGHỆ PDF
Nguyễn Khanh Vân, Vũ Thị Thu Lan 48-54
VỀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC HỆ ĐÁ HỖN HỢP (OLISTOSTROM, MICTIT) Ở VIỆT NAM PDF
Lê Duy Bách, Trần Nghi, Ngô Gia Thắng 55-59
CÁC PHỨC HỆ SINH THÁI BÀO TỬ PHẤN HOA TRONG TRẦM TÍCH HOLOCEN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ PDF
Đinh Văn Thuận, Nguyễn Địch Dỹ 60-64
TÀI LIỆU MỚI VỀ MẶT CẮT CHUẨN CỦA CÁC HỆ TẦNG SIKA, BẮC BUN, MIA LÉ TUỔI DEVON SỚM VÙNG ĐỒNG VĂN, HÀ GIANG PDF
Tạ Hòa Phương 65-71
ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ TẠI BỂ SÔNG HỒNG PDF
Đỗ Văn Hậu, Phạm Năng Vũ, Lê Thị Lam Giang 72-77
NGHIÊN CỨU VỀ TOURMALIN Ở HOẰNG HÓA, THANH HÓA PDF
Nguyễn Văn Bình 78-81
ĐỊA TẦNG CỦA CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI CRETA Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
Nguyễn Xuân Khiển 82-88
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ PHẦN MỀM TRA CỨU KHOÁNG VẬT MMINERALS 2.01 PDF
Nguyễn Ngọc Trường, Đàm Quang Minh, Nguyễn Thùy Dương, Hoàng Thị Minh Thảo, Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Thanh Nhàn, Trần Đăng Quy 89-93
PHỔ DẠNG SỐNG CỦA HỆ THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ PDF
Lê Trần Chấn, Trần Ngọc Ninh, Huỳnh Nhung, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Thị Phượng, Trần Thúy Vân 94-96


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google Scholar

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)