Vol. 7 No. 3 (1985)

Published: 30-09-1985

Research Article

 • Dao động phi tuyến trong hệ cơ học không OTONOM có tần số riêng thay đổi ngẫu nhiên
  Nguyen Dong Anh
  1-5

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10388
 • On the covergence of an iteration method for solving the boundary value problem in tile theory of elasto - platic deformation processes
  Dao Huy Bich, Nguyen Cong Hop
  6-12

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10389
 • Ảnh hưởng của thay đổi tham số đến tần số riêng và dạng dao động riêng của hệ dao động
  Phan Nguyen Di
  13-17

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10390
 • Rigid plastic plates at large deformations
  Vu Van The
  18-23

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10391
 • Truyền sóng vuông góc với lớp trong môi trường vô hạn không nén được, phân lớp tuần hoàn có biến dạng ban đầu thuần nhất
  Pham Chi Vinh
  24-29

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10392
 • Một quan điểm mới đối với việc thành lập phương trình chuyển động của các hệ cơ học
  Do Sanh
  30-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10393