Vol. 7 No. 2 (1985)

Published: 30-06-1985

Research Article

 • Về một phương pháp xác định nghiệm bài toán phẳng động đàn hồi - dẻo
  Nguyen Dang Bich
  1-7

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10383
 • About motions of a catamaran in regular waves
  Nguyen Tien Dat
  8-12

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10384
 • Hệ phương trình biến phân theo biên độ pha ở hệ dao động á tuyến nhiều bậc tự do
  Nguyen Van Dinh
  13-20

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10385
 • On a mathematical model of the theory of reliability
  Nguyen Van Pho
  21-26

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10386
 • Về một phương pháp xác định các đặc tính hình – động học ăn khớp
  Nguyen Thien Phuc
  27-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10387