Vol. 6 No. 3 (1984)

Published: 30-09-1984

Research Article

 • Cấu trúc toán học của các vật thể đàn hồi. III. Các trạng thái riêng của các vật thể đẳng hướng ngang
  Rychlewski J
  1-6

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10409
 • On the basis of the hypothesis of local determinacy in the theory of elasto- plastic processes
  Dao Huy Bich, Duong Tat Thang
  7-15

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10410
 • Xác định độ tin cậy của các chi tiết máy có nhiều mặt cắt yếu
  Phan Van Khoi
  16-21

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10411
 • Optimum design of concrete structures
  Bui Nguyen Nhac
  22-26

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10412
 • Sự truyền sóng mặt “rơ lây” trên mặt trụ của môi trường đàn hồi có biến dạng ban đầu
  Pham Thi Oanh
  27-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10413