Vol. 6 No. 2 (1984)

Published: 30-06-1984

Research Article

 • Dao động ngẫu nhiên của hệ cơ học có chứa bộ lọc tuyến tính có số đặc trưng thực âm
  Nguyen Dong Anh
  1-4

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10404
 • On the theorem with uniqueness of solution in dynamics problem according to the theory of small elastoplastic deformations
  Nguyen Dang Bich
  5-10

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10405
 • Generalized - diffusive theory of solid mixtures. III. Anisotropy and wave propagation in compozite material
  Truong Minh Chanh
  11-15

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10406
 • Về một phương pháp lập hệ phương trình biến phân theo biên độ - pha của chế độ cân bằng
  Nguyen Van Dinh
  16-22

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10407
 • Đơn giản phương trình chuyển động của vỏ mỏng
  Nguyen Xuan Hung
  23-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10408