Vol. 6 No. 1 (1984)

Published: 30-03-1984

Research Article

 • Cấu trúc toán học của các vật thể đàn hồi
  Rychlewski J.
  1-4

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10399
 • Về chuyển động đối lưu nhiệt trong chất lỏng quay
  Ngo Huy Can
  5-8

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10400
 • On vibration of hanging pendulum in hammer crusher
  Nguyen Van Dao
  9-13

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10401
 • Optimal design of mast supported on prestressed anchorties
  Dang Dinh Loc
  18-24

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10402
 • Bài toán tối ưu hóa kết cấu dầm chịu uốn trong trạng thái đàn dẻo
  Do Son
  25-30

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10403