Vol. 12 No. 4 (1990)

Published: 30-12-1990

Research Article

 • Va chạm dọc của hai thanh đàn hồi với lực cản đàn nhớt
  Nguyen Thuc An, Khong Doan Dien
  1-7

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10286
 • On the propagation of weak nonlinear waves in the alluvial inclined channel when x >> 1
  Nguyen Van Diep, Pham Hung
  8-15

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10287
 • Tự chấn của dây có một bộ tắt chấn động lực
  Nguyen Van Dinh
  16-21

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10288
 • Về dao động của cơ cấu cam có cần đàn hồi
  Nguyen Van Khang, Vu Van Khiem
  22-31

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10289