Vol. 14 No. 4 (1992)

Published: 30-12-1992

Research Article

 • Sự hội tụ của phương pháp biến thể nghiệm đàn hồi trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn dẻo
  Vu Khac Bay
  1-9

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10238
 • On the nonlinear parametric resonance of a torsional vibration system with variable generalized masses
  Nguyen Van Khang, Tran Dinh Son
  10-18

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10239
 • Simulation of stationary, non-normal random process
  Nguyen Cao Menh, Tran Duong Tri
  19-26

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10240
 • Numerical simulation of heat exchange for jet impingement
  Tran Van Tran, Truong Gia Binh, Pham Hung
  27-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10241