Tính toán sự phân bố ứng suất xung quanh thành lỗ khoan dựa trên các mô hình đàn hồi tổng quát

Authors

  • Hajal M.
  • Drayer M.
  • Le Phuoc Hao

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7136/10163

Abstract

None

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

30-06-1994

How to Cite

M., H., M., D., & Hao, L. P. (1994). Tính toán sự phân bố ứng suất xung quanh thành lỗ khoan dựa trên các mô hình đàn hồi tổng quát. Vietnam Journal of Mechanics, 16(2), 26–32. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10163

Issue

Section

Research Article