Tính toán sự phân bố ứng suất xung quanh thành lỗ khoan dựa trên các mô hình đàn hồi tổng quát

Hajal M., Drayer M., Le Phuoc Hao
Author affiliations

Authors

  • Hajal M.
  • Drayer M.
  • Le Phuoc Hao

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7136/10163

Abstract

None

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

30-06-1994

How to Cite

[1]
H. M., D. M. and L. P. Hao, Tính toán sự phân bố ứng suất xung quanh thành lỗ khoan dựa trên các mô hình đàn hồi tổng quát, Vietnam J. Mech. 16 (1994) 26–32. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10163.

Issue

Section

Research Article