Vol. 15 No. 3 (2017)

Published: 30-09-2017

Articles

 • KÊNH DẪN TRUYỀN NA+ CỔNG ĐIỆN ÁP (NaV) VÀ TÍNH KHÁNG THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG Ở MUỖI TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
  Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hương Bình
  393-401

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13360
 • TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN CÁC LOÀI VI KHUẨN MỚI TRONG ĐẤT TRỒNG NHÂN SÂM (PANAX L.) TRÊN THẾ GIỚI
  Trần Bảo Trâm, Nguyễn Ngọc Lan, Phạm Hương Sen, Phạm Thế Hải, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Thanh Mai, Trương Thị Chiên
  403-422

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13368
 • ĐỊNH DANH CÁC LOÀI NẤM KÍ SINH VÀ GÂY BỆNH TRÊN BỆNH NHÂN NỮ NHẬP VIỆN Ở HẢI DƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH CHUỖI GEN VÀ PHÂN TÍCH PHẢ HỆ
  Nguyễn Xuân Huy, Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hòa
  423-432

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13369
 • ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI VÀ CÁC PHẦN MỀM TIN SINH HỌC TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ BIẾN THỂ DI TRUYỀN Ở NGƯỜI BỆNH TỰ KỶ VIỆT NAM
  Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh Ngân, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tụng, Thành Ngọc Minh, Phan Văn Chi, Nguyễn Huy Hoàng
  433-439

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13372
 • ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN KLOTHO BỞI TÍN HIỆU PI3K TRONG TẾ BÀO TUA
  Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn Thị Xuân, Phí Thị Thu Trang, Nguyễn Vệt Linh, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Huy Hoàng
  441-449

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13377
 • XÂY DỰNG PROBE ĐỂ KHAI THÁC VÀ CHỌN GEN MÃ HÓA XYLAN 1-4 BETA XYLOSIDASE TỪ DỮ LIỆU GIẢI TRÌNH TỰ DNA METAGENOME
  Nguyễn Minh Giang, Đỗ Thị Huyền, Phùng Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Trung, Trương Nam Hải
  451-460

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13378
 • NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO QUE THỬ PHÁT HIỆN NHANH ĐỘC TỐ RUỘT NHÓM B CỦA STAPHYLOCOCCUS AUREUS Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM
  Nguyễn Thị Hoài Thu, Lê Trọng Văn, Nghiêm Ngọc Minh
  461-469

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13379
 • PHÂN TÍCH HỆ PHIÊN MÃ VÀ SÀNG LỌC MỘT SỐ GEN GIẢ ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI TÍNH TRẠNG TĂNG TRƯỞNG Ở TÔM SÚ (PENAEUS MONODON)
  Nguyễn Hải Bằng, Phạm Quang Huy, Trần Xuân Thạch, Nguyễn Giang Thu, Nguyễn Thị Minh Thanh, Nguyễn Thị Hoa, Hà Thị Thu, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Cường, Nguyễn Hữu Ninh, Đồng Văn Quyền, Chu Hoàng Hà, Đinh Duy Kháng
  471-480

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13380
 • BẢO QUẢN ĐÔNG LẠNH TUYẾN TRÙNG K. SINH GÂY BỆNH CÔN TRÙNG Ở VIỆT NAM TRONG NITROGEN LỎNG
  Nguyễn Ngọc Châu, Đỗ Tuấn Anh
  481-487

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13381
 • THIẾT KẾ CẤU TRÚC NHẰM TĂNG CƯỜNG BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA PEROXIDASE Ở CÂY DỪA CẠN (CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. Don) CHUYỂN GEN
  Bùi Thị Hà, Đào Thị Nhâm, Hoàng Ngọc Anh, Hồ Mạnh Tường, Lê Văn Sơn, Nguyễn Thị Tâm, Chu Hoàng Mậu
  489-495

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13382
 • ĐÁNH GIÁ CHỈ THỊ SSR VÀ HIỆN TƯỢNG THẮT CỔ CHAI Ở QUẦN THỂ DẦU MÍT (DIPTEROCARPUS COSTATUS) TRONG RỪNG NHIỆT ĐỚI ĐÔNG NAM BỘ
  Nguyễn Minh Đức, Vũ Đình Duy, Trần Thị Việt Thanh, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Phương Trang, Bùi Thị Tuyết Xuân, Nguyễn Minh Tâm
  497-504

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13383
 • NANO BẠC TRONG KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY IN VITRO CÂY HOA CÚC (CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM RAMAT CV. JIMBA)
  Dương Tấn Nhựt, Hoàng Thanh Tùng, Lương Thiện Nghĩa, Nguyễn Duy Anh, Nguyễn Phúc Huy, Nguyễn Bá Nam, Vũ Quốc Luận, Vũ Thị Hiền
  505-513

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13385
 • NGHIÊN CỨU TÁI SINH CHỒI IN VITRO VÀ NUÔI TRỒNG CÂY LAN GẤM (ANOECTOCHILUS FORMOSANUS HAYATA)
  Phan Xuân Huyên, Nguyễn Thị Phượng Hoàng
  515-524

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13386
 • ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THAY THẾ Fe-EDTA BẰNG NANO SẮT TRONG VI NHÂN GIỐNG CÂY SALEM (LIMONIUM SINUATUM (L.) MILL)
  Đỗ Thị Hiền, Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Bá Nam, Vũ Quốc Luận, Dương Tấn Nhựt
  525-533

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13387
 • TÁCH DÒNG ĐOẠN GEN Lc HOẠT HÓA SINH TỔNG HỢP ANTHOCYANIN Ở CÂY NGÔ NẾP ĐỊA PHƯƠNG (ZEA MAYS SUBSP. CERATINA (KUELSHOV) ZHUK)
  Phạm Thị Thanh Nhàn, Lê Trần Bình
  535-540

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13388
 • BIỂU HIỆN PROTEIN INTERLEUKIN-7 TÁI TỔ HỢP TRONG DÒNG TẾ BÀO THUỐC LÁ BY-2
  Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Lê Văn Sơn
  541-546

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13390
 • BIỂU HIỆN VÀ TINH SẠCH PROTEIN M CỦA VIRUS PRRS GÂY BỆNH LỢN TAI XANH BẰNG CÔNG NGHỆ BIỂU HIỆN TẠM THỜI TRONG LÁ THUỐC LÁ NICOTIANA BENTHAMIANA
  Nguyễn Thị Minh Hằng, Hồ Thị Thương, Nguyễn Thu Giang, Phạm Thị Vân, Phạm Bích Ngọc, Nguyễn Trung Nam, Chu Hoàng Hà
  547-554

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13391
 • BIỂU HIỆN GEN XBXS14 MÃ HÓA XYLAN 1,4-Β-XYLOSIDASE CÓ NGUỒN GỐC TỪ VI KHUẨN RUỘT MỐI COPTOTERMES GESTROI TRONG TẾ BÀO ESCHERICHIA COLI ROSETTA (DE3)
  Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Minh Giang, Phạm Hải Như, Đinh Nho Thái, Đỗ Thị Huyền, Trương Nam Hải
  555-561

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13392
 • NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN CRY2A DIỆT ẤU TRÙNG RUỒI NHÀ (MUSCA DOMESTICA) CỦA CHỦNG BACILLUS THURINGIENSIS SEROVAR KURSTAKI MSS8.4
  Phạm Thùy Dương, Ngô Đình Bính, Trịnh Thị Thu Hà, Lê Đức Khánh
  563-569

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13393
 • BIỂU HIỆN VÀ TINH SẠCH CHITINASE TỪ BACILLUS THURINGIENSIS SEROVAR KURSTAKI TRONG VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI
  Trịnh Thị Thu Hà, Đồng Văn Quyền, Ngô Đình Bính
  571-579

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13394
 • NGHIÊN CỨU TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT SINH KHỐI NẤM MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE SC2.75
  Ngô Thị Huyền Trang, Vũ Văn Hạnh
  581-588

  DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13395