Announcements

 

  • THƯ CỦA TỔNG BIÊN TẬP 2020

    16-11-2020
    Năm 2020, Tạp chí Công nghệ Sinh học bước vào năm thứ 18 hình thành và phát triển. Đây cũng là năm cuối cùng của Hội đồng Biên tập nhiệm kỳ III (2016-2020).            Trong năm qua, Tạp chí tiếp tục có những bước tiến đáng kể: Số lượng và chất lượng bài gửi đăng vào Tạp chí đều tăng. Quy trình phản biện và duyệt bài tiếp tục được duy trì ổn định thành nề nếp, chất lượng và uy tín của Tạp chí không ngừng được nâng cao hơn trước.            Tạp chí Công nghệ Sinh học đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Tạp chí tiếp tục khuyến khích các nhóm tác giả có bài nghiên cứu chất lượng cao được viết bằng tiếng Anh. Năm 2019, tạp chí đã thử nghiệm thêm số 2 với 100% bài tiếng Anh cùng với số 4 với gần 90% bài tiếng Anh, cũng như tăng thêm bài tiếng Anh cho các số 1 và 3. Thông qua đó, tỷ lệ bài tiếng Anh đã tăng lên đáng kể cho cả năm so với các năm trước. Đây là một bước đổi mới không dễ dàng, đòi hỏi phải có quyết tâm rất cao và một nỗ lực rất lớn của tập thể Hội đồng Biên tập, của các tác giả và sự tham gia đóng góp của cả cộng đồng khoa học quan tâm đến sự phát triển của Tạp chí Công nghệ Sinh học.            Năm 2020, Tạp chí tiếp tục duy trì đăng ký chỉ số Digital Object Identifier (DOI) cho các số mới cũng như đặt kế hoạch hoàn thành chỉ số này cho các số cũ. Qua đó, các bài đăng trên Tạp chí Công nghệ Sinh học với tên tiếng Anh Vietnam Journal of Biotechnology tiếp tục dễ dàng được tra cứu trên các cơ sở dữ liệu của CrossRef, Google Scholar.            Năm 2020 là cũng là năm kết thúc của Đề án đổi mới các tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Sinh học tập trung nguồn lực để cập nhật các thông tin liên quan trên Website, hoàn thiện hồ sơ và tiến hành nộp đơn đăng ký Asean Citation Index (ACI).            Tạp chí đã chuẩn bị phương án đổi mới về mọi mặt, trong đó có công tác nhân sự Thường trực và thành viện Hội đồng Biên tập nhiệm kỳ IV, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình phát triển của giai đoạn tiếp theo trong Đề án đổi mới các tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt cho thực hiện.             Tạp chí Công nghệ Sinh học rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của các cộng tác viên, của các tác giả và bạn đọc để Tạp chí ngày càng hoàn thiện và phát triển.            Trân trọng cảm ơn./.TỔNG BIÊN TẬP Read more about THƯ CỦA TỔNG BIÊN TẬP 2020
  • LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF

    18-08-2016
    The year 2016 is the 14th on the path of the Journal of Biotechnology establishment and development. The Journal has become a prestigious national leading scientific journal in biotechnology and related fields.By implementation of the new Regulation of Vietnam Academy of Science and Technology on the Organization and Management of scientific journals, new Editorial Board of the Journal of Biotechnology for the 2016-2020 tenure has been strengthened. Notably, the Editorial Board has been increased from 24 to 39 members, with the participation of 14 scientists from the institutions of Vietnam Academy of Science and Technology, 14 scientists from leading universities, research institutions and hospitals in the country. Especially, for the first time, the Editorial Board has 10 foreign scientists (the United States, Germany, France, Japan, Norway and Sri Lanka) and 1 oversea Vietnamese scientist. This is one of the important prerequisites for gradually improving quality and enhancing the visibility of the Journal for national and international readers. Read more about LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF