ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN KLOTHO BỞI TÍN HIỆU PI3K TRONG TẾ BÀO TUA

Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn Thị Xuân, Phí Thị Thu Trang, Nguyễn Vệt Linh, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Huy Hoàng
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Văn Phòng
  • Nguyễn Thị Xuân
  • Phí Thị Thu Trang
  • Nguyễn Vệt Linh
  • Nguyễn Thu Thủy
  • Nguyễn Huy Hoàng

DOI:

https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13377

Keywords:

Akt, DCs, GSK3β, Klotho, LPS, PI3K

Abstract

Tế bào tua là tế bào trình diện kháng nguyên chuyên nghiệp nhất tới các tế bào lympho T trong quá trình đáp ứng miễn dịch. Klotho là một protein xuyên màng được tìm thấy chủ yếu trong thận. Klotho có vai trò ngăn cản quá trình lão hóa tế bào và làm tăng khả năng hấp thụ ion Ca2+ khi tế bào được hoạt hóa bởi kháng nguyên lipopolysaccharide (LPS). Nồng độ ion Ca2+ trong tế bào chất tăng lên kích hoạt tín hiệu phân tử PI3 kinase (PI3K)/Akt kéo theo ức chế sự phosphoryl hóa GSK3β, kết quả làm tăng sự phiên mã của các cytokine viêm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành xác định mức độ biểu hiện của gen klotho, nồng độ IL-10 trong môi trường dịch huyền phù và cơ chế phân tử liên quan trong tế bào tua bằng phương pháp RT-PCR, western blotting và ELISA. Vật liệu sử dụng là tế bào tủy xương chuột được nuôi cấy 8 ngày cùng hormone GM-CSF. Kết quả nhận được cho thấy, khi sử dụng chất LY294002 để ức chế tín hiệu PI3K/Akt hoặc nuôi cấy tế bào trong môi trường đói huyết thanh đều làm tăng quá trình phosphoryl hóa GSK3β dẫn đến mức độ biểu hiện mRNA của gen klotho tăng lên. Bên cạnh đó, LY294002 làm giảm sự giải phóng cytokine IL-10 từ 570 pg/ml xuống 306 pg/ml. Ảnh hưởng của LY294002 đến mức độ biểu hiện mRNA gen klotho và sự tiết IL-10 bị ngăn chặn bởi chất ức chế đặc hiệu SB16763 của GSK3β. Kết quả nghiên cứu cho thấy tín hiệu phân tử PI3K/Akt ức chế biểu hiện gen klotho và làm tăng khả năng tiết IL-10 thông qua điều hòa sự phosphoryl hóa phân tử GSK3β trong tế bào tua.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

14-12-2018

How to Cite

Phòng, N. V., Xuân, N. T., Thu Trang, P. T., Linh, N. V., Thủy, N. T., & Hoàng, N. H. (2018). ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN KLOTHO BỞI TÍN HIỆU PI3K TRONG TẾ BÀO TUA. Vietnam Journal of Biotechnology, 15(3), 441–449. https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13377

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>