Rafetus vietnamensis Le, Le, Tran, Phan, Phan, Tran, Pham, Nguyen, Nong, Phan, Dinh, Truong and Ha, 2010 - another invalid name for an invalid species of softshell turtle (Reptilia: Testudines: Trionychidae)

Balázs Farkas, Le Duc Minh, Nguyen Quang Truong
Author affiliations

Authors

  • Balázs Farkas
  • Le Duc Minh
  • Nguyen Quang Truong

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7160/v33n2.745

Abstract

Bài này xem xét mô tả loài mới Rafetus vietnamensis của Lê Trần Bình và cộng sự công bố trong Tạp chí Công nghệ Sinh học năm 2010. Do tên loài được đặt cho cùng một mẫu vật chuẩn mà trước đây đã được mô tả là loài Rafetus leloii Ha (Hà Đình Đức, 2000), chúng tôi coi R. vietnamensis là tên đồng vật khách quan (objective synonym) của R. leloii. Đồng thời, do Lê Trần Bình và cộng sự không đưa ra được các đặc điểm xác đáng để có thể phân biệt được loài mới R. vietnamensi với loài đã biết
R. swinhoei (Gray, 1873), nên chúng tôi khẳng định rằng hai loài này là một.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Published

09-05-2012

How to Cite

Farkas, B., Minh, L. D., & Truong, N. Q. (2012). Rafetus vietnamensis Le, Le, Tran, Phan, Phan, Tran, Pham, Nguyen, Nong, Phan, Dinh, Truong and Ha, 2010 - another invalid name for an invalid species of softshell turtle (Reptilia: Testudines: Trionychidae). Academia Journal of Biology, 33(2), 30–39. https://doi.org/10.15625/0866-7160/v33n2.745

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>