Mối quan hệ giữa các đặc trưng phổ phân cực kích thích dòng xoay chiều với hàm lượng quặng đồng vùng Tà Phời và quặng chì - kẽm ở Ba Xứ

Authors

  • Tăng Đình Nam

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/9721

Abstract

Relationship between characteristics of IP spectrum on AC and the Cu ore grade in Ta Phoi area and that of Pb-Zn ore in Ba Xu area ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Nam, T. Đình. (2009). Mối quan hệ giữa các đặc trưng phổ phân cực kích thích dòng xoay chiều với hàm lượng quặng đồng vùng Tà Phời và quặng chì - kẽm ở Ba Xứ. Science of the Earth, 31(4), 311–316. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/9721

Issue

Section

Articles